Rozdział wartości zakupionego ciepła na pojedyncze mieszkania

Jedną z podejść podziału cen zakupionego ciepła na pojedynczych użytkowników lokali w obiektach wielolokalowych jest procedura z użyciem podzielników cen ogrzewania.
Podzielniki kosztów ogrzewania nie są urządzeniami pomiarowymi, nie podlegają w takiej sytuacji legalizacji.
Ich wskazania nie pokazują wielkości jednostek ciepła odebranego przez grzejnik, na jakim pozostały zainstalowane.

Pozwalają jednak obliczyć

kot na kaloryferze

Źródło: pixabay.com

udział poszczególnych grzejników w całkowitej ilości ciepła dostarczanego do całego domu. Więcej informacji: bmeters.pl/pl/hydroclima_rfm/48/a gatunki podzielników, cieczowe i elektroniczne. Podzielnik cieczowy pokazuje zużycie ciepła poprzez odparowanie cieczy, zaś podzielniki elektroniczne na podłożu pomiaru temperatury grzejnika i powietrza w pomieszczeniu. Zmierzone w ten sposób liczby, przy uwzględnieniu usytuowania pomieszczenia w domu, gatunku i formatów grzejnika wskazują na udział danego lokalu w łącznym zużytkowaniu ciepła. Podzielniki instalują specjalistyczne jednostki. Właściciele, czy też zarządcy budynków podpisują z nimi wieloletnie układy na świadczenie usług

grzejnik w mieszkaniu

Autor: Municipal Archives of Trondheim
Źródło: http://www.flickr.com

pojedynczego wyliczania ciepła. Firmy owe kalkulują wedle specjalnych komputerowych systemów, jak dużo trzeba zapłacić za ogrzewanie lokum.

Ciepłomierze wykorzystuje się mechaniczne i ultradźwiękowe. Użytkowane są zwłaszcza dwa główne typy ciepłomierzy, mechaniczne i ultradźwiękowe. Mechaniczne ze względu na wartość są zazwyczaj wykorzystywane w mieszkaniach. Ważne jest, aby wyłonić ciepłomierz, jaki przy niskiej cenie umożliwi długoletnią pracę. Niezwykle precyzyjne w liczeniu ciepła zużytego są profesjonalne ciepłomierze, które oprócz pary czujników temperatury, zaopatrzone są w konwerter przepływu wyznaczający transfer wody, także jednostkę kalkulującą wielkość wody i różnicę temperatury zasilania, oraz powrotu na wielkość ciepła, a też w przelicznik. (Ważny link: odkryj więcej). Natomiast stosowaodkryj więcejdzaju pomiaru potrzebuje instalacji ogrzewania wyekwipowanej w jeden punkt dojścia i wyjścia do lokum. Taka instalacja nie posiada części wspólnej z instalacją sąsiadów, przez co mierzone jest zużycie ciepła tylko jednego lokalu.