Ocena podłoża przed budową

Analizy geologiczne podłoża, poprzedzające budowę domu, przeprowadza się na potrzeby dopasowania fundamentów a także zbrojenia, a w przypadku projektów gotowych, dostosowania projektu do określonych właściwości podłoża.

Wcześniej przygotowywane założenia budynków sporządza się standardowo dla gruntu o „wystarczającej nośności”. Dlatego też badania i wiercenia geologiczne przeprowadzane są zawsze, a w szczególności na ziemiach: torfowych, bogatych w wody gruntowe, nasypowych i po rekultywacji.

Fundament pod budowę domu jednorodzinnego

Autor: NIOSH

Badania gruntu dokonywane są przez osobę z uprawnieniami geotechnicznymi lub osobę z uprawnieniami geologicznymi – . Dokumentacja analityczna powstaje na bazie wiercenia w glebie, które wykonuje się w punktach, w których zostaną usytuowane rogi tworzonej nieruchomości.

Przygotowaliśmy dla Ciebie następne zajmujące wiadomości na ciekawiący Cię dział. Wejdź do nowego artykułu i czytaj wpis płytki poler.

Głębokość odwiertu waha się między trzema a pięcioma metrami. Próbki sprawdza się organoleptyczne, a w wyryte miejsce wprowadza się próbniki, za pośrednictwem których sprawdza się zagęszczenie poszczególnej warstwy gruntu. Przeciętnie koszt wiercenia nalicza się od 1 metra głębokości. Typowo, badania geologiczne pod budowę domu mieszkalnego, wyceniane są na mniej więcej 1500zł.

fundamenty

Autor: Lafarge Beton
Źródło: Lafarge Beton

Badania geotechniczne określają: – wysokość wód podziemnych – może być niski lub wysoki; w razie występowania wysokiego poziomu wód gruntowych może być potrzebny drenaż paskowy dla zabezpieczenia pomieszczeń podziemnych i fundamentu; – agresywność chemiczną wód gruntowych – jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, należy sprawdzić laboratoryjnie ich ewentualny wpływ na beton i stal; – typ gruntu – czyli: rodzaj podłoża (rodzime, naturalne lub antropogeniczne), podtyp (skalisty, mineralny, organiczny) i spoistość, czyli sypkość; – cechy fizykomechaniczne – to spójność danych warstw gruntu, co przekłada się na właściwości fizykomechaniczne; – zjawiska zboczowe – organizuje się dla inwestycji mających miejsce na pochyłościach, w pobliżu skarp, na terenie pochyłym i w okolicy zboczy; oceny badają statyczność gruntu, tudzież ryzyko osunięcia i ułatwiają określić sposób wzmocnienia gruntu.

Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , , , ,