Wstępne techniki stabilizacji placu budowy

Często mamy okazję zaobserwować wiele maszyn i robót budowlanych na placach dużych inwestycji, już podczas rozpoczęcia budowy. Są to wielkie, skomplikowane konstrukcje mechaniczne, którym zwykle nie możemy przyglądnąć się z bliska.

grunt, prace, budowa

Autor: Dave Pape
Źródło: http://www.flickr.com
Pewnie nie ma osoby, która choć raz nie zastanowiłaby się nad funkcją takiej maszyny oglądając ją na placu budowlanym. Jednak, zależnie od przeznaczenia, maszyny spełniają bardzo ważną funkcję w miejscu, w którym się znajdują. Skoncentrujemy się obecnie na podstawowym działaniu, a dokładniej na preparacji gruntu pod budowę. Wzmocnienie gruntu jest podstawowym mechanizmem początkowego tapu budowania budynku mieszkalnego (Spoiwex), dużych obiektów jak np. galerii handlowych, stadionów, hali targowych czy otaczających nas ze wszystkich stron dróg asfaltowych, lub dojazdowych.

Wzmocnienie gruntu ma na celu przyrządzenie podkładu budowy poprzez zwiększenie jego nośności, zminimalizowanie ściśliwości, poprawa nośności, zmniejszenie porowatości. Te zabiegi mają na celu maksymalne zniwelowanie wodoprzepuszczalności, wzrost oporu, zmniejszenie parcia oraz poprawę stateczności gruntu. Istnieje mnóstwo metod wzmacniania gruntów. Zaliczają się do nich między innymi: zagęszczanie gruntów, stabilizacja gruntów, konsolidacja gruntu, zbrojenie gruntów, stosowanie zastrzyków, zamrażanie i spiekanie gruntów itp. Jednym z najłatwiejszych i niewymagających dużych wydatków technik jest zagęszczanie gruntów. Odbywa się to poprzez ubijanie podłoża maszynami o różnych strukturach walca i pod odpowiednim naciskiem. Sprawia to, że grunt jest mocniejszy nawet do 50cm głębokości podłoża .http://www.spoiwex.pl/o-firmie.html54463297cc660___flickr_15388089958.jpg|L|W=201|ALT=prace budowlane]

Kolejnym bardzo istotnym sposobem jest stabilizacja gruntów. Odbywa się ona po uzyskaniu stosownej mieszanki spojonej hydraulicznie przy optymalnej wilgotności. Pozwala ona na uzyskanie ustalonych parametrów wytrzymałościowych podłoża. Do stabilizacji stosowane są takie materiały jak: cement, wapno czy popioły lotne. W sprzedaży są także gotowe spoidła takie jak np. Siliment, Teramix, Lipidur, Tefra.

Zdobywanie wiedzy na temat technik wzmacniania gruntów jest obowiązkową sprawą, jeśli planujemy budowę domu czy tylko wzmocnienie drogi dojazdowej do garażu Poprawnie przystosowane podłoże zapespoiwex.plność i trwałość postawionych na nim budynków.