Jakiego rodzaju zalety mają materiały granulowane oraz czego wymagamy do tego procesu?

Granulowanie jest to proces, który polega na sklejkowaniu cząsteczek w czasie kompresji w bardzo wysokiej temperaturze w otworach matrycy granulatora. Bez względu na to, jaki typ posiada matryca – jest pierścieniowa czy płaska – jakość granulek jest zależna od wytrzymałości i siły wiązań między cząsteczkami surowca.

Do tego potrzebny jest nam granulator. Surowce granulowane bez trudu i precyzyjnie się dozuje, mają stały skład oraz stabilne właściwości fizykochemiczne. Granulowanie możemy podzielić na 3 podstawowe etapy. Początkowy z nich to moment, gdy kolejne cząsteczki surowca przekształcane są do ścisłej formy masy o składzie stałym oraz właściwościach, w których bardziej znacząca część zachowuje swoje początkowe właściwości. Energia masy rozproszona jest poprzez tarcie wewnątrzcząsteczkowe oraz przez tarcie cząsteczek o ścianę granulatora. W drugim etapie cząsteczki surowca ściskane są ze sobą oraz zwiększa się w nich znacznie ich wzajemne działanie. Zaczyna się w takiej sytuacji proces plastycznej deformacji, który ma miejsce w matrycy granulatora. Cząsteczki łączone są przez siły elektrostatyczne i siły van der Waalsa. W etapie ostatnim następuje redukcja objętości tworzywa. Skutkiem jej jest wzrost gęstości surowca. surowiec posiada już postać granulatu.
granulator

Autor: GOCLEVER
Źródło: GOCLEVER
Podczas granulowania około czterdzieści procent masy granuLatora jest zużywane na kompresję surowca. Pozostałość mocy jest zużywana na przezwyciężenie tarcia podczas kompresowania.

Wejdź na proponowany artykuł, a poznasz dane na opisywany temat jeszcze bardziej – niewątpliwie będą ciekawe i całkowicie Cię wciągną.

Dodanie właściwej ilości wody, aby powiększyć wilgotność obniża zupełną siłę, która konieczna jest do granulowania. Podczas granulowania materiał jest wpychany przez rolki do otworów matrycy z właściwym naciskiem. Siła takiego nacisku jest uzależniona głównie od tworzywa, średnicy otworów matrycy oraz siły granulatora.

Z punktu widzenia rolek i konstrukcji matrycy, zmienia się ich szerokość robocza wykorzystania do wielkości granulatora, która ma bardzo duże znaczenie dla efektywności procesu. Matryca pierścieniowa albo płaska ma kilka niezwykle istotnych dla procesu granulowania parametrów.
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , ,