Wodomierze to sprzęt do odmierzania użytkowanej wody

Wodomierze to sprzęty które służą do pomiaru i rejestracji objętości płynącej wody w instalacji. Liczniki które mierzą przepływaną wodę muszą być zainstalowane na przyłączu który doprowadza wodę do obiektu. Służą do rozrachunków między dostawcą wody a właścicielem nieruchomości. W budynkach wielorodzinnych wspomagają monitorować zużycie wody i opłacać tylko za siebie.

licznik wody

Autor: Michael Pereckas
Źródło: http://www.flickr.com

Wodomierze przykładowo takie jak te: bmeters.pl/pl/wodomierze_i_liczniki_wody/245/y pracujące w wodzie powinny posiadać atest który dopuszcza je do kontaktu z wodą pitną. Muszą być także sporządzone z materiałów wytrzymałych na korozję i niepogarszających jakości wody. Oznaczenia wodomierza są odczytywane co dwa, lub trzy miesiące. Z czasem dokładność pomiarowa wodomierza najczęściej się pogarsza. Toteż co kilka lat należy kontrolować sprawność wodomierza i na nowo go legalizować, wodomierze do wody gorącej co cztery lata, a do zimnej co pięć lat. Usługę tę wykonują pracownicy lokalnego zakładu wodociągów, czy też serwisu zakładu, który wyprodukował wodomierz Podstawowym problemem przy odczycie wodomierzy zamontowanych u lokatorów w obiektach wielorodzinnych jest brak dostępu do nich. Idealnym wyjściem w takiej sytuacji jest odczyt radiowy. Największym atutem dla mieszkańców jest to, że odczyt ilości zużycia wody odbywa się bez niezbędności wejścia do wnętrz mieszkalnych w dowolnym terminie, w krótkim czasie, a zdobyte dane mogą być wysłane do formatu pliku csv, tym samym uszczuplone są koszty odczytów i kreowania baz danych. Kolejnym uproszczeniem jest odczyt danych z przyrządów zainstalowanych w miejscach trudno dostępnych.

zużycie wody

Źródło: http://www.morguefile.com/

System radiowy dalekiego odczytu bazuje na wskazaniach wodomierza wyekwipowanego w czynnik impulsujący. Podzespół radiowy oblicza etapy jakie pokazują wodomierze i emituje dane – . Wielkość ta jest magazynowana w pamięci mowww.bmeters.pl/pl/zdalny_odczyt_wodomierzy/182/iku są transmitowane do systemu informatycznego. Na ich podstawie, na komputerze stacjonarnym w zakładzie, są drukowane faktury sprzedaży, a potem roznoszone są, czy też wysyłane do odbiorców.