Sondowania jako badanie środowiska gruntowego do celów projektowania posadowienia budynku

Badania gruntów są w najwyższym stopniu pewne, gdy można wskazać położenie i kształt przyszłego budynku, bowiem wtenczas geotechnik wie, w jakich lokalizacjach dokonać odwierty. Jeśli działka jest bardzo rozległa i nie wiadomo jeszcze, gdzie stanie dom, powinno się wykonać więcej odwiertów, a więc wartość badań wzrośnie.

Pomimo to, warto je zrobić, żeby uprościć sobie podjęcie decyzji, bo badania potrafią pokazać, w którym obszarze fundamentowanie budynku będzie najprostsze, a gdzie okaże się kłopotliwe, a przez to droższe. Z reguły odwierty – odwierty wrocław umieszcza się w narożach budynku i ewentualnie na przecięciu przekątnych.

Badania gruntu, w jakich stosuje się sondowanie cpt to jedne z nowoczesnych sposobów zarówno w Polsce jak i na świecie. Usługi geotechniczne pozwolą na dokładną diagnostykę danego terenu błyskawicznie i sprawnie. Podstawowym zakresem sondowania jest badanie środowiska gruntowego dla celów planowania i wykonawstwa posadowienia budowli, budowli ziemnych, podziemnych i powierzchni drogowych – więcej na ten temat na tej stronie internetowej.

Na podstawie zdobytych parametrów sondowania, przy użyciu specjalistycznego programu można wyznaczyć rodzaj podłoża i budowę geologiczną gruntu, obliczyć poziom zagęszczenia gruntów sypkich.

Sondowanie CPTU pozwala na diagnostykę wielu parametrów geotechnicznych gruntu w miejscu zalegania. Fakt ten stanowi o potencjale spożytkowania skutków badania CPTU w analizie solidności mechanicznej, oraz stanu naprężenia osadów. Następną zaletą takiego rodzaju badania jest otrzymywanie niemal ciągłego obrazu przemian analizowanego parametru w profilu razem z głębokością. Analiza pozyskanych wyników może wyznaczać kluczowy składnik metodologii zapewniającej odtworzenie historii przebiegów geologicznych, wpływających na osad od chwili jego powstania.

Wielowątkowe badania osadów z wykorzystaniem sondowania statycznego umożliwiają wyłapanie nieciągłości sedymentacyjnych, oraz stwierdzenie wpływania na osad procesów związanych z obciążeniem i odciążeniem podłoża. Sondowanie CPTU zezwala oszacować zakres wgłębny i postać zalegających w podłożu gruntów z największą dokładnością – porównaj.