Kto podejmuje decyzje odnośnie zatwierdzania przebiegu prac na budowie.

W naszym kraju, dzięki dofinansowaniu unijnemu powstało jak dotąd wiele ciekawych inwestycji budowlanych. Przedsięwzięcia takie zwykle są projektowane zarazem z uwzględnieniem polskiego prawa budowlanego, jak i w zespół z prawem unijnym, które w wielu sytuacjach jest o wiele bardziej restrykcyjne. Dlatego bardzo ważna jest nieustanna kontrola i nadzór nad wybudowaniem tego typu nieruchomości, na wszystkich etapach. Tym trudni się inżynier kontraktu.

plac budowy

Autor: booledozer
Źródło: http://www.flickr.com

Inwestor, który płaci określone pieniądze na wybudowanie wytrzymałego i wielofunkcyjnego budynku musi być pewny, że będzie spełniał on obowiązujące normy – nie tylko bezpieczeństwa, stąd wymagane są badania wytrzymałościowe. Istnienie takiego stanowiska jak inżynier kontraktu jest w tym wypadku konieczne. Osoba czy też raczej zespół osób odpowiedzialnych za nadzór inwestorski we Wrocławiu nad budową, mają za zadanie ustalić czy jest ona realizowana należycie i zgodnie z obowiązującym prawem i normami. Obecność tego rodzaju instytucji podczas i po zakończeniu inwestycji gwarantuje, że inwestycja będzie zrealizowana zgodnie z warunkami kontraktu i obowiązującymi procedurami, w tym także unijnymi. Jest to niezbędne zwłaszcza wówczas, kiedy inwestycja jest finansowana z udziałem pieniędzy unijnych, które powinny być następnie rzetelnie rozliczone.

Czym zajmują się osoby, które wchodzą w ramy (zobacz okna schuco – link) niniejszego zespołu? Oczywiście podstawą jest nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami budowlanymi i jakością ich wykonania. Istotne są również badania wytrzymałościowe, które obrazują zależności między wykorzystanymi materiałami konstrukcyjnymi, a działaniem czynników mechanicznych, wpływających na ich obciążenie, czy odkształcenie.

Robotnik

Autor: David McSpadden
Źródło: http://www.flickr.com

Wspomniany nadzór związany jest również ze sprawowaniem kontroli nad przestrzeganiem stosowania norm unijnych oraz prawa budowlanego na wszystkich etapach budowania nieruchomości. Rola inżyniera kontraktu jest zatem bardzo ważna i kluczowa w przypadku zatwierdzenia budowy.
W skład grupy zajmującej się powyższymi zadaniami wchodzą zarówno inspektorzy, jak i specjaliści w swoim fachu, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie kontroli robót budowlanych. Zadbanie o ich obecność podczas budowy każdej nieruchomości jest więc priorytetem i coraz częściej konieczne podczas wykonywania prac o takim zasięgu.