Ogromny wachlarz wykorzystania urządzeń automatycznych

Dział inżynierii mechanicznej – pneumatyka, zajmuje się konstruowaniem i powszechnym wykorzystaniem maszyn, w których oddawanie energii i sterowanie przeprowadzane jest przy pomocy sprężonego powietrza.

warsztat

Autor: Marcelo Campi
Źródło: http://www.flickr.com
Obecna pneumatyka wyróżnia się niesamowicie szerokim obszarem wykorzystywania. Katalog zastosowań nauki o wykorzystaniu sprężonego gazu jest tak wielki, że nie sposób wymienić nawet ich małej części. Pomimo że piła (szczegóły tu…) pneumatyczne coraz częściej współzawodniczą ze sprzętem elektrycznym czy ze sprzętem hydraulicznym, to jednak z uwagi na bardzo obszerny wykaz korzyści cieszy się nieprzerwanie olbrzymią popularnością.

Z tą metodyką, stykamy się dzień w dzień, najczęściej tego nie widząc. W pojazdach za nasz komfort podróży odpowiadają aktywne zawieszenia automatyczne. W takich zawieszeniach zamiast konwencjonalnego amortyzatora, wykorzystuje się poduszkę napełnioną gazem pod ciśnieniem. Codziennie używamy opakowań wytworzonych z materiałów syntetycznych, które wytwarzane są przez urządzenia działające w dużej mierze na napędzie pneumatycznym. materiały (zobacz przejdź do serwisu) pneumatyczne używa się do: napędu narzędzi transportowych – podnośników, podajników, obrotnic. Jednymi z najbardziej popularnych w automatyce elementów wykorzystywanych do poruszania, przemieszczania, obracania i pozycjonowania są siłowniki pneumatyczne, służące m.in. do otwierania klap, otwierania okien.

strona internetowa tutaj

Autor: Lanà
Źródło: http://www.flickr.com
Z techniką przy użyciu energii gazu pod ciśnieniem stykamy się również w procesie oczyszczania i segregowania plonów rolnych są to: osadniki, cyklony, rzutniki, wialnie i młynki itp. W systemach pneumatycznych wykorzystuje się pneumatyczne elementy sterujące. Jako główne grupy elementów pneumatycznych systemów napędu i kierowania można wymienić m.in. – elementy kierujące pracą członów wykonawczych, w tym zawór rozdzielający, zawór zwrotny, reduktor ciśnienia. Z trudem byłoby znaleźć zakład przemysłowy, w którym nie wykorzystuje się urządzeń przy użyciu energii sprężonego powietrza . Maszyny pneumatyczne (więcej dowiesz się tu) od dekad posiadają ważną funkcję w przeróżnych dziedzinach przetwórstwa m.in. w kopalnictwie, budownictwie, kolejnictwie, motoryzacji, farmacji, obróbki skrawaniem.