Tworzywa do budowy ulic

Obecnie do budowy dróg wykorzystuje się wiele odmian materiałów sypkich, zwanych ogólnie kruszywem. Kruszywem do budowy drogi może być materiał pochodzenia naturalnego jak żwir lub piasek, które są konieczne jako grunt każdej powstającej drogi, ale również torzywo pochodzenia sztucznego taki, jak żużel. Żużel jest w większości przypadków używany jako pokrycie górnej warstwy większej części typów dróg. Do budowy dróg wykorzystuje się również inne tworzywa sypkie, jednak nie są one rozpowszechnione na terenie kraju.

Przemysł drogowy

droga

Autor: Highways Agency
Źródło: http://www.flickr.com

Działa dużo przedsiębiorstw, które skupiają się na kruszywach. Kruszywa drogowe, które są głównym tworzywem do budowy dróg, mogą być niezwykle korzystnym biznesem. Handel tymi materiałami stał się powszechny w latach 90, gdy powstało bardzo dużo firm zajmujących się handlem kruszywem. Ten interes był tak popularny ze względu na prosty dostęp do materiałów, oraz zapotrzebowanie spowodowane modernizacją dużej liczby dróg krajowych i autostrad. Przyczyną takiej sytuacji były przemiany ustrojowe i liberalizacja rynku. Aktualnie na rynku zostało jedynie kilka firmę zajmujących się takimi interesami (tutaj oferta). Firmy te z kolei rozrosły się do bardzo dużych rozmiarów. Na dzień dzisiejszy, z uwagi na planowaną budowę autostrad przebiegających przez cały kraj, sprzedaż kruszywa jest większa niż we wcześniejszych latach. Taki stan rzeczy ma się utrzymać przez parę najbliższych lat.

Skąd wziąć tworzywo?

autostrada

Autor: Greg Neate
Źródło: http://www.flickr.com

W kwestii materiałów pochodzenia naturalnego, otrzymuje się je ze specjalnych kopalni. Kopalnie te (np. ) niejednokrotnie należą do przedsiębiorstw sprzedających kruszywo. Pozwala to ograniczyć koszty, które byłyby większe, gdyby w spfrzedaż kruszywa zaangażowany był jakiś pośrednik. Taka sytuacja ma niestety miejsce w aspekcie żużlu. Z uwagi na fakt, że jest to odpad produkcji przemysłowej, tworzący się w czasie obróbki żelaza lub materiałów ropopochodnych. Firmy muszą skupowaćnabywać to tworzywo od rafinerii lub hut. Żużel jednak nie potrzebuje późniejszej obróbki i może być wykorzystany do budowy dróg w postaci, w jakiej został dostarczony. Cena tego materiału jest jednak uzależniona od ceny, którą poda jej producent.

Źródło: sjenit.com.pl