W Polsce tematy odnoszące się do powstawania nowych dróg i autostrad są szczególne popularne i zawsze na czasie. Czy rzeczywiście posiadamy powody do narzekania?

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej sieć drogowa uległa znacznej zmianie na lepsze. Możemy to zauważyć podczas naszych podróży, szczególnie między dużymi miastami. Z całą pewnością dodatkowe znaczenie na postęp inwestycji miało przyznanie Polsce organizacji mistrzostw starego kontynentu w futbolu w 2012 roku.

budowa drogi, walec,
Choć sieć dróg ekspresowych w trakcie mijającego okresu rozrosła się czterokrotnie, to przed Polską wciąż znaczące zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i wygody podróżnych. Sieć autostrad i dróg ekspresowych w naszym kraju zgodnie z raportem z ubiegłego roku wynosiła około 3130 km. Dodatkowe drogi są w trakcie budowy a ich całkowita długość wynosi około tysiąca kilometrów. To istotna informacja ze względu na to, że w 2003 roku nasz kraj dysponował infrastrukturą drogową szybkiego ruchu, których całkowita długość wynosiła 640 kilometrów.

Plan inwestycji drogowych na nachodzące lata jest także dość ambitny. Premier zadeklarowała budowę 3900 km dróg i autostrad.

Przechodząc do meritum sprawy – ta praktyczna treść (https://www.itb.pl/zrownowazone-budownictwo1.html) prezentuje nieco inny punkt widzenia na tę kwestię, niż to jest opracowane w artykule, który teraz czytasz.

W planach są np. tak ważne drogi szybkiego ruchu jak droga S5 z Wrocławia do Poznania czy S3 z Zielonej Góry do granicy z Czechami. To okazja dla przedsiębiorstw z sektora związanego z wykonywaniem robót drogowych. Potrzebne będą ogromne ilości surowców takich jak masa bitumiczna- , która stosowana jest przy budowie dróg.

Dostawcy tego typu surowców mogą spodziewać się nowych kontraktów, które stanowią szansę na rozwój przedsiębiorstwa i znaczące wpływy do budżetu. Szczególnie usatysfakcjonowane tym faktem winny być organizacje sprzedające asfalt drogowy.

droga, autostrada

Autor: Highways Agency
Źródło: http://www.flickr.com
Drogi asfaltowe stanowią na starym kontynencie, w tym w Polsce, zdecydowaną większość infrastruktury drogowej. Poza restrykcyjnymi wymaganiami technicznymi drogi te muszą spełniać odpowiednie normy dotyczące ochrony środowiska. Dodatkowo istotne jest aby gwarantowały bezpieczeństwo kierowcom oraz były atrakcyjne wizualnie- więcej dowiesz się na: . Nadchodzące lata będą obfitowały w inwestycje w sieć drogową. Właściciele przedsiębiorstw z sektora budowlanego powinno umiejętnie wykorzystać ten stan rzeczy.