Bezpieczeństwo na drodze to ważna sprawa

Aby moc być bezpiecznym na drodze, trzeba dbać o różne czynniki, m.in. takie jak PEO i elementy odblaskowe na drodze. Codziennie na drodze ma miejsce wiele wypadków, zarazem spowodowanych przez kierowców, jak i pieszych. Niekiedy są one powodowane również niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wadliwą infrastrukturą tudzież innymi czynnikami niezależnymi od nas. Najczęściej jednak przyczyną zdarzeń drogowych jest bezmyślność różnych ludzi.

bezpieczne droga

Autor: Highways Agency
Źródło: http://www.flickr.com

Wielu ludzi jest zdania, że na ogół wypadki powodowane są przez nieuważnych kierowców, jednak często też wynika z innych powodów. Tak naprawdę ostrożność winien zachowywać każdy uczestnik ruchu, bez względu na to, czy jedzie samochodem, rowerem, motorem, czy też idzie pieszo. Każdy, kto porusza się po drodze, chodniku czy też poboczu musi być zawsze czujny i postępować zgodnie z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa – dostępne elementy odblaskowe.

Przede wszystkim nie warto kierować po spożyciu alkoholu bądź gdy jesteśmy istotnie zmęczeni. W takich sytuacjach lepiej pozostać w domu lub poprosić kogoś, by nas podwiózł. Gdy (wkg) jedziemy samochodem konieczne jest również dostosowanie właściwej prędkości i odległości między nami, a innymi poruszającymi się po drodze. Warto także zadbać o to, aby nasz pojazd był w pełni sprawny, a gdy pojawi się jakakolwiek usterka, należy zrezygnować z jazdy.

Bezpieczeństwo pieszych – jak się chronić

Przeważnie pieszym wydaje się, że to kierowcy powinni uważać na nich, a oni mogą przemieszczać się w dowolny sposób. Jest to oczywiście niewłaściwe podejście, a w wielu przypadkach może nawet skończyć się dużym mandatem. Pieszy bowiem także ma obowiązek zachować dużą ostrożność, nie wchodzić na przejścia, jeśli istnieje zagrożenie i nie przechodzić przez ulicę w miejscach do tego nie wyznaczonych – warto sprawdzić. Poza tym, gdy pieszy przemieszcza się po terenie nieoświetlonym, ma on obowiązek posiadać odpowiednie światła odblaskowe, które umożliwią kierowcy zauważenie go na drodze. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że wieczorem lub nocą widoczność na jezdni jest wyraźnie ograniczona i wypadek może mieć miejsce właśnie dlatego, że kierowca nie dostrzeże pieszego.