Czym są budowlane kruszywa i jak się je wykorzystuje?

Kruszywa budowlane są sypkim półproduktem. Ich nazwa określa ich zastosowanie, służą do produkcji mieszanek służących do tworzenia dróg, betonów czy zapraw służących do budowy budynków. Dlatego też są wyrobem tak samo koniecznym, jak obecnym niemal w każdego typu zabudowach. Biorąc pod uwagę ich powierzchnię kruszywa budowlane dzieli się je na sztuczne i mineralne.

kruszywa drogowe - wyrób

Autor: Armcon Precast
Źródło: http://www.flickr.com
Kruszywa sztuczne są to skały poddane obróbce termicznej oraz zaliczamy do nich odpady powstałe w procesie produkcji. Biorąc pod uwagę ich uziarnienie dzielimy je na grube i drobne. Średnica ziaren drobnych wynosi do czterech minimetrów. Aczkolwiek średnica grubych ziaren wynosi od czterech do sześćdziesięciu trzech minimetrów.

Kruszywa mineralne natomiast powstają ze skał występujących w przyrodzie. Skały te są poddawane procesom przerobu na kruszywo za sprawą mechanicznej obróbki. Kruszywa mineralne można podzielić ze względu na rodzaj surowca skalnego i sposób uzyskania. Dzielimyłamane, naturalne czy łanone-granulowaneDo kruszyw naturalnych zalicza się zarówno te kruszone, jak niekruszone. Tymi tworzywami są: żwir, piasek czy otoczaki. Do rodziny kruszyw łamanych zalicza się skały, które były rozdrobnione. Do ostatniej grupy zalicza się kruszywa budowlane zwykłe, które zostały uszlachetnione.

Jeżeli objaśniana problematyka jest dla Ciebie absorbująca, sprawdź oprócz tego więcej szczegółów projekty domów szeregowych tu – te informacje również nie mogą pozostać niezauważone.

Należałoby przy temacie kruszyw wspomnieć również o spoiwach. Spoiwa są materiałem wiążącymJego specyfiką jest to, że został sproszkowany i pochodzi od minerałów. Jego konsystencja zmienia się, gdy będzie do niego dodana woda. Wtedy twardnieje. Dzięki niemu jest możliwe wznoszenie budowli.

Na placu budowy obraz pracy uległ w ostatnich dziesięcioleciach diametralnym zmianom. Dawniej wiele robót robiono ręcznie. Było to bardzo żmudne i trudne zajęcie. Prace takie trwały nie tylko dłużej, ale także koszty ich wykonania były znacznie większe. Najcięższą pracę robili zwykli pracownicy etatowi, którzy musieli dźwigać ciężkie bloki czy wykopywać rowy pod fundamenty. Za sprawą techniki nie trzeba już tak kolosalnego wysiłku ludzkiego. Urządzenia odwalają najgorszą pracę. Koparki czy spychacze są teraz niezastąpione. Ale także trzeba darzyć uznaniem pracę kruszarek, ponieważ dzięki nim przystosowywanie i proszkowanie półproduktów do użycia jest o wiele mniej wymagające .