Windykacja jako ściąganie zaległych należności

Ktokolwiek kto nie spłaca swoich wierzytelności pieniężnych, powinien się liczyć z tym, że prędzej, czy później zapuka do jego drzwi windykator. W naszym systemie ustawowym taką windykacją zajmują się komornicy.

Dziecko w pieluszce

Autor: Donnie Ray Jones
Źródło: http://www.flickr.com

Branża windykacyjna zajmuje się odzyskiwaniem zaległych zapłat- SAF.

Jeśli zaintrygował Cię opisywany artykuł, zobacz dodatkowo ten link. To naprawdę świeża publikacja, na której znajdziesz podobne informacje!

Nie uiszczanie należności za osobiste zobowiązania wobec firm w dużej wielkości może wywołać utratę płynności pieniężnej danej jednostki. Jakikolwiek konsument, czy przedsiębiorca powinien wywiązywać się z zaciągniętych długów nie ważne, czy to jest kredyt bankowy, czy rachunek telefoniczny, bowiem jednostka która przekazała nam usługę, bądź rzecz wywiązała się ze swojej części umowy, a my nie płacąc za tę usługę, bądź przedmiot nie wywiązujemy się z zawartej umowy. Jeżeli firma windykacyjna zakupiła na zasadzie cesji zobowiązanie konsumenta dłużnika od wierzyciela staje się właścicielem owej wierzytelności i na nią przechodzą wszystkie powiązane z nią prawa.

perspektywa - budowa

Autor: You Tube – Tomasz Szafarek
Źródło: http://www.flickr.com
Śląska Agencja Windykacyjna, funkcjonując w granicach prawa musi wyznaczyć sumę zadłużenia w piśmie przyzywającym konsumenta dłużnika do zapłaty kwotę zadłużenia, przepisy prawne powstania zobowiązania, również okres, za który wierzyciel domaga się spłaty długu- Śląska agencja windykacyjna. Działając na zlecenie wierzyciela, czyli na zasadzie plenipotencji do tego, by wyegzekwować od klienta dłużnika należność, firma windykacyjna może przyzywać do zapłaty, pertraktować okoliczności spłaty, zawierać ugody.

Pod względem prawnym konsument dłużnik spłaca wówczas wierzycielowi, jednak za pomocą firmy windykacyjnej. Zadaniem firmy windykacyjnej jest udzielenie dłużnikom rzetelnej, autentycznej i całej informacji.