Machiny do gęstnienia gruntu

Najprostszym oraz równocześnie najtańszym sposobem utwardzania gruntów jest ich mechaniczne gęstnienie.
W czasie gęstnienia cząsteczki szkieletu gruntowego przybliżają się do siebie, co w następstwie sprawia, że pewna liczba wody oraz powietrza usuwana jest z malejącej objętości porów.

spoiwa stabilizacyjne

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com
Przebieg tenże prowadzi do powiększania nośności jak też wodoodporności podłoża oraz do minimalizowania jego podatności na włoskowe podciąganie wody. Tenże rodzaj wzmocnienia zapewnia najlepsze wyniki w gruntach spoistych, w jakich obserwuje się wyraźny przyrost niezmienności. Gorsze skutki przynosi w gruntach sypkich. W tym miejscu sprawdza się beton. Popioły lotne stosowane są do produkcji cementu. Powinno się dobrać niezwykle starannie przyrząd zagęszczający. W praktyce do gruntowych podłoży wykorzystuje się przyrządy o działaniu: ubijającym, np.: płyty wolnospadowe, ugniatającym, np.: walce gładkie, ogumione samojezdne lub przyczepne o rozmaitych masach a także naciskach, wibrującym, na przykład: walce wibracyjne.
Do gruntów kompaktowych zaleca się stosowanie ciężkich walców o statycznym działaniu. Wałowanie musi się odbywać przy wilgoci (nawilżacz powietrza blaupunkt ahs801) podłoża zbliżonej do optymalnej, kolejnymi warstewkami. Grubości ich zależne są od rodzaju gruntu a także typu jak też ciężaru walca. Niezbędna do osiągnięcia wymaganego rezultatu ilość przejść po tym samym śladzie określana jest doświadczalnie. Do w największym stopniu rozpowszechnionych machin zagęszczających należą walce.

Zależnie od typu napędu walce możemy podzielić na: samojezdne i przyczepne. Najlepsze wyniki przy zagęszczaniu walcami gładkimi pozyskuje się dla podłoży luźnych a także niewiele zwięzłych.

Prezentowany artykuł kompletnie Cię wciągnął? Jeżeli tak, to zaciekawi Cię również niezła witryna, która zawiera pokrewne dane.

Ogromnie ważne są też spoiwa stabilizacyjne.