Dlaczego korzystnie przestrzegać prawa budowlanego? Co zmieni się w przepisach prawa budowlanego? Jakiego typu to będzie nowelizacja?

Normy budowlane służą zachowaniu wszystkich najważniejszych praktyk budowlanych, wpływają jednocześnie na bezpieczeństwo. Musimy ich przestrzegać w każdym momencie. Jeśli o tym zapomnimy albo będziemy je z premedytacją łamać, to możemy się liczyć z konsekwencjami na tle prawnym, a także zdrowotnymi.

zasady budowlane na 

<div style="text-align:justify">Coś robione niezbyt zgodnie z normami może zakończyć się katastrofą budowlaną. To więc niezwykle istotne, ażeby pamiętać o przestrzeganiu norm budowlanych. Podobnie jest z prawem budowlanym, jakie koniecznie trzeba przestrzegać. A czy zdajesz sobie sprawę, że od tegoż roku nastąpiła nowelizacja prawa budowlanego? Jakie [IMG=30/budowa_domu4cb57c887900b.jpg

Autor: Klara Kopf
Źródło: http://www.flickr.com

zaszły zmiany? Zacznijmy od tego, iż niezwykle ważna zmiana to rezygnacja z pozwoleń na budowę oraz przebudowę domu jednorodzinnego. Zmiana odnosi się do budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, co oznacza, że nie narusza granicy sąsiadów. Znaczy to, iż zamiast normalnie obowiązującego pozwolenia musimy tylko zgłosić budowę z projektem budowlanym, a także dołączyć dokumenty konieczne w trybie pozwolenia na budowę dla tegoż budynku.

Kolejna zmiana to realne wydawanie pozwolenia – ehsbiznespartner.pl/pozwolenia-decyzje/ – na budowę, jak inwestor stwierdzi, że jest to dla niego korzystniejsze. Jest to okoliczność, gdy inwestor to jedna ze stron postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Przy pomocy tej operacji inwestor może zyskać co najmniej 14 dni. Większa ilość też będzie obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia, nie jak do tej pory pozwolenia na użytkowanie. W katalogu tego typu obiektów będą więc warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjki samochodowe a także obiekty magazynowe. Nastąpi likwidacja obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Obecnie jest tak, że inwestor posiada siedem dni przed planowanym zaczęciem prac budowlanych ma obowiązek zgłosić ten fakt nadzorowi budowlanemu. Większość stawiających dom nie lubiła tej powinności, więc zdecydowano o jego zlikwidowaniu. Będzie również mniej formalności dotyczących projektu. Zostanie to ograniczone faktycznie do minimum.

Pamiętaj, że wnikliwe opracowanie to często najcenniejsze źródło informacji? Tak jest i w niniejszym przypadku – gdy wejdziesz na ten odnośnik, znajdziesz podobne użyteczne materiały.

Nowelizacja spowoduje zniesienie obowiązku załączania oświadczeń o pewności dostaw energii, wody, ciepła i gazu, a również odbioru ścieków. To wszystko spowoduje, że będzie łatwiej zbudować dom. Nie będzie tak dużo przepisów, które rzeczywiście bardziej utrudniały niż coś regulowały. To zmiana korzystna dla wszystkich.