W jaki sposób możesz zużyć deszczówkę?

Nad spożytkowaniem deszczówki do nawadniania roślinek warto się zastanowić na działkach, na których mamy bezodpływowy pojemnik na bytowe ścieki, bezużyteczny, od momentu gdy ulicą przebiega kanał ściekowy.
Ów zbiornik (po przemyciu a także zdezynfekowaniu) możesz dostosować do gromadzenia deszczówki, gdyż nie opłaci się go wyjmować z ziemi.

rozsączanie
Rozsączanie lub przechowywanie wody deszczowej będzie korzystne z następujących przyczyn: dzięki wykorzystaniu deszczówki możesz ograniczyć koszty poboru wody wodociągowej; nie ma konieczności uiszczania opłat za odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji. Rozsączanie klikaj wody deszczowej naśladuje naturalny obieg wody w naturze: deszczówka z biegiem czasu dostaje się w głąb gruntu. Przyrządy do rozsączania wody deszczowej można montować tak w miejscach porośniętych roślinami, jak również pod ścieżkami albo podjazdami. Odpowiednie do tego będą jednakże tylko grunty przepuszczalne a także słabo przepuszczalne z małym poziomem wód gruntowych. W gruntach spoistych z wysokim poziomem gruntowych wód trzeba zaplanować odpływ wody na przykład do ścieków lub wykorzystać tzw. zbiornik retencyjny.
wiertarki

Autor: KRESS
Tańszym, chociaż mniej fachowym rozwiązaniem będzie zastosowanie w miejsce retencyjnego zbiornika plastikowej beczki częściowo napełnionej żwirkiem. Beczułkę lokuje się w ziemi do góry spodem po czym doprowadza do niej rurę kanalizacyjną.

Do magazynowania deszczówki odprowadzanej drenażem bądź system odwodnienia nawierzchni służą szczelne bezodpływowe zasobniki zakopane w ziemi wykonane z tworzyw sztucznych. Zasobniki z betonu mogą być w całości prefabrykowane czy też instalowane na miejscu wbudowania z betonowych kręgów.